martes, 30 de agosto de 2022

Cursos de linguaxe admtva. galega en liña


Cursos de linguaxe admtva. galega en liña

Requisitos:

·    Curso medio de linguaxe administrativa: estar en posesión do Celga 4 ou cursos básicos de linguaxe admtva. galega recollidos na convocatoria.

·    Curso superior de linguaxe administrativa: estar en posesión dalgún curso medio de linguaxe admtva. ou xurídica recollidos na convocatoria.

 

Requisitos técnicos: ordenador con conexión á internet de banda larga, navegador web, conta de correo electrónico especificada na solicitude (distinta de yahoo), micrófono ou calquera medio alternativo que permita a gravación de voz.

 

Prazo de presentación das solicitudes:

·         Cursos do 1º cuadrimestre: do 1 ata o 10 de setembro de 2022

·         Cursos do 2º cuadrimestre: do 3 ata o 13 de xaneiro de 2023

 

Lugar de inscrición: telemática en https://www.eoidigital.com 

 

Data de publicación da listaxe das persoas admitidas:

·         Cursos do 1º cuadrimestre: 13 de setembro de 2022

·         Cursos do 2º cuadrimestre: 17 de xaneiro de 2023

 

Data de presentación da documentación das persoas admitidas:

·         Cursos do 1º cuadrimestre: ata o 16 de setembro de 2022

·         Cursos do 2º cuadrimestre: ata o 20 de xaneiro de 2023

 

ConvocatoriaDOG Núm. 157 do 19.08.2022

  

EOI da CORUÑA

Nivel superior

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

EOI de Santiago de Compostela

Nivel medio

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

Nivel superior

Inicio: febreiro 2022

Fin: maio 2023

EOI de Lugo

Nivel medio

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

Nivel medio

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

Nivel medio

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

Nivel medio

Inicio: febreiro 2023

Fin: maio 2023

Nivel superior

Inicio: febreiro 2023

Fin: maio 2023

EOI de Ourense

Nivel medio

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

Nivel superior

Inicio: febreiro 2023

Fin: maio 2023

EOI de Pontevedra

Nivel medio

Inicio: febreiro 2023

Fin: maio 2023

EOI de Vigo

Nivel superior

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

Nivel medio

Inicio: febreiro 2023

Fin: maio 2023

EOI de Vilagarcía de Arousa

Nivel medio

Inicio: outubro 2022

Fin: xaneiro 2023

Nivel superior

Inicio: febreiro 2023

Fin: maio 2023

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario