mércores, 3 de xaneiro de 2018

Cursos de linguaxe administrativa e xurídicaEstá aberto o prazo de inscrición para cursos de linguaxe administrativa e xurídica impartidos pola Escola Galega de Administración Pública, tanto na modalidade presencial como en liña.
 
Para o persoal ao servizo da administración xeral da CA de Galicia, institucións e entidades públicas instrumentais do sector público autonómico
Curso medio de linguaxe administrativa galega
Teleformación 8 edicións 25 prazas por edición
Presencial 1 edición 25 prazas por edición
Curso superior de linguaxe administrativa galega
Teleformación 11 edicións 25 prazas por edición
Presencial 2 edicións 25 prazas por edición
Para o persoal ao servizo da Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza de Galicia
Curso medio de linguaxe xurídica galega
Teleformación 1 edición 25 prazas por edición
Curso superior de linguaxe xurídica galega
Teleformación 1 edición 25 prazas por edición
Para o persoal das entidades locais de Galicia
Curso medio de linguaxe administrativa galega
Teleformación 1 edición 25 prazas por edición
Curso superior de linguaxe administrativa galega
Teleformación 1 edición 25 prazas por edición
Para o PAS das universidades de Galicia
Curso medio de linguaxe administrativa galega
Teleformación 1 edición 25 prazas por edición
Curso superior de linguaxe administrativa galega
Teleformación 1 edición 25 prazas por edición

 Matrícula: desde as 8 horas do 3 de xaneiro ata as 14 horas do 10 de xaneiro en https://egap.xunta.gal/matricula

Máis información no DOG núm. 1 do 2 de xaneiro de 2018 e na páxina da EGAP (ttps://egap.xunta.gal/)

Ningún comentario:

Publicar un comentario