martes, 21 de agosto de 2018

CURSOS DE GALEGO NAS ESCOLAS DE IDIOMAS

Cursos de linguaxe administrativa en liña na EOI da Coruña
Nivel
Data inicio
Data de fin
Medio
Febreiro 2019
Maio 2019
 
Cursos Celga
  • EOI da Coruña
Nivel
Data de inicio
Data de fin
Horarios
Días
Mañá
Tarde

Celga 2
Outubro 2018
Xaneiro 2019
----
15.30-17.30
Martes e xoves
Celga 3
Outubro 2018
Xaneiro 2019
---
15.30-17.30
Mércores e venres
Celga 3
Febreiro 2019
Maio 2019
---
15.30-17.30
Martes e xoves
Celga 4
Febreiro 2019
Maio 2019
---
15.30-17.30
Mércores e venres

  • EOI da Ferrol
Nivel
Data de inicio
Data de fin
Horarios
Días
Mañá
Tarde
Celga 3
Outubro 2018
Xaneiro 2019
11.00-12.30
---
Martes, xoves e venres
Celga 4
Febreiro 2018
Maio 2019
11.00-12.30
---
Martes, xoves e venres

Prazo de presentación de solicitudes
  • Do 3 ao 12 de setembro de 2018 (para os cursos do 1º cuadrimestre)
  • Do 2 ao 11 de xaneiro de 2019 (para os cursos do 2º cuadrimestre)

Inscrición telemática en www.eoidigital.com/preinslinguagalega

Máis información en

martes, 12 de xuño de 2018

CONCURSO DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL DA EGAP


Persoas destinatarias: Poderán optar aos premios os nenos e nenas galegos con idades comprendidas nestas dúas categorías: de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. A idade estará referida á data de finalización do prazo de presentación de traballos.
Dotación:
De 9 a 11 anos De 12 a 14 anos
1º premio 250 euros 250 euros
2º premio 200 euros 200 euros
3º premio 150 euros 150 euros

Características: os contos deberán redactarse en lingua galega e a súa temática será libre, á elección das persoas participantes. Os textos deberán ser presentados en folios A4, mecanografados por unha soa cara, a un espazo e medio, con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12 e cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco.

Forma, lugar e prazo de presentación das solicitudes: as solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo para a presentación das solicitudes rematará o 18 de xuño de 2018.
Máis información na páxina da EGAP (https://egap.xunta.gal/fichanova/id/283) ou no DOG do 16 de maio

martes, 5 de xuño de 2018

O GALEGO, A MIÑA LINGUA PROPIA


O 12 de xuño, grazas ao programa da Deputación "O galego, a miña lingua propia" imos contar no C.P.I. Castro Baxoi coa seguinte actividade:

xoves, 17 de maio de 2018

ENTREGA DE PREMIOS

Hoxe, 17 de maio ás 12:00 h,  farase a entrega de premios dos certames organizados polo Concello de Miño co gallo do Día das Letras Galegas 2018.

Deseguido, Pedro Brandariz relataranos "O Cataventos".

Ademais, inaugúrase a exposición das obras premiadas nos certames, xunto cunha exposición sobre a vida e obra de Mª Victoria Moreno. Estará  aberta ata o 3 de xuño en horario de tarde no centro social da Rúa.

E do 5 ao 17 de xuño serán expostas todas as obras presentadas nos certames no C.P.I. Castro Baxoi de Miño.

xoves, 10 de maio de 2018

CAMBIO NAS DATAS DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS CELGA

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se modifica a Resolución do 6 de marzo de 2018 pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018

As datas de celebración serán as seguintes:

Celga 4:
  • Proba escrita: 26 de maio de 2018.
  • Proba oral: 26 e 27 de maio de 2018.
Celga 3:
  • Proba escrita: 2 de xuño de 2018.
  • Proba oral: 2 e 3 de xuño de 2018.
Celga 2:
  • 9 de xuño de 2018.
Celga 1:
10 de xuño de 2018.

Máis información en http://www.lingua.gal