martes, 23 de agosto de 2016

Cursos de linguaxe administrativa galega en liña nas E.O.I.CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA
 GALEGA EN LIÑA
 NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

EOI da Coruña

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Medio
Outubro 2016
Xaneiro 2017
Superior
Outubro 2016
Xaneiro 2017
Medio
Febreiro 2017
Maio 2017
Superior
Febreiro 2017
Maio 2017

EOI de Ferrol

Nivel
Data de inicio
Data de fin
Medio
Febreiro 2017
Maio 2017

Dirixido a: persoal das administracións públicas
Convocatoria: DOG núm. 156 do 19/08/2016
Lugar de inscrición: na propia escola
Prazo de inscrición:
·        Do 20/08/2016 a 09/09/2016 (1º cuadrimestre)
·        Do 12/12/2016 a 02/01/2017 (2º cuadrimestre)

Ningún comentario:

Publicar un comentario